Administrative Service

 

Tel. 26 94 84
Email: info@lgs.lu

5, rue Munchen-Tesch
L_2173 Luxembourg
Büroszäiten: Mé-Fr 09.00-16.00 Auer

 

Chargé de direction

Matthieu Schmit
Email: matthieu.schmit@lgs.lu

 

Finanzen

Fränk Lulof
Email: frank.lulof@lgs.lu

 

Sekretariat / Chalet Géisserei

Sheila Ewen
Email: sheila.ewen@lgs.lu

Szilvia Pütz
Email: szilvia.putz@lgs.lu

 

Technesche Service

Jean Becker
Email: jean.becker@lgs.lu

Educative Service

 

De Service d’Assistance aux Formateurs et Animateurs Bénévoles (S.A.F.A.B.) gëtt et zanter Abrëll 2000. Wéi den Numm et scho seet, ass d’Missioun vun dësem Service d’Ënnerstëtzung am Beräich vun der Animatioun an der Formatioun an de lokale Gruppen, also de Cheftainen a Chef, wéi och d’Aarbecht an d’Ënnerstëtzung um Verbandsniveau.

 


 

Formateur: Cathy Kirsch, Marlen Oldenburg

Als Formateur bekëmmern d’Cathy a d’Marlen sech an enker Zesummenaarbecht mam Formatiounscommissaire ëm d’Formatiounen. Si hale verschidde Sessioune op den nationale Formatiounen a kënnen awer och punktuell fir spezifesch Formatiounen agesat ginn: Drogepräventioun, Maltraitance, interkulturell Kommunikatioun asw. Si koordinéieren de Projet Scouts Welcome Refugees an ënnerstëtzen d’Aarbecht vun der RAP-Ekipp déi de neie Programm fir d’LGS ausschafft. D’Cathy ass och d’Giedel vun all de lokale Gruppen a bitt ënnerstëtzung bei Konflikter oder strukturelle Problemer am Grupp un.

Wann dir Froen hutt oder Informatioune braucht, kontaktéiert d’Cathy a d’Marlen.

Email: cathy.kirsch@lgs.lu
Email: marlen.oldenburg@lgs.lu
Tel.: 26 94 84 26, 26 94 84 32

 

Animateur pédagogique: Tom Lahr

Den Tom schafft gréisstendeels um Neihaischen am Centre de Formation et d’Animation Nicolas Rollinger. Hien organiséiert (an Zesummenaarbecht mat sëlleche Benevolen, Aarbechtsgruppen, Fierschteren an Experten) Aktivitéite ronderëm de Site Native Village, virun allem am Beräich Ëmwelterzéiung, woudrënner och d’pädagogesch Koffere falen, déi ee beim Tom kann hei ufroen. Hien ënnerstëtzt d’Aarbecht vun der Programm-Ekipp, déi ënner anerem den Chefdag a Kongress zesumme mam respektive Grupp organiséiert.

e-Mail: tom.lahr@lgs.lu
Tel.:  35 76 45

 

Service Spirituell: Michèle Hilger

e-Mail: michele.hilger@lgs.lu
Tel.:  26 94 84 25